OMV | bronbemaling - Handelslei 154

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Athago
toelichting: melding exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: tijdelijke bronbemaling voor het bouwen van een meergezinswoning
locatie: Handelslei 154
beslist op: 10/02/2020
bekendmaking loopt van: 13/02/2020 - 14/03/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020011310
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.