OMV | bronbemaling - Handelslei 19

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Jurgen Bevers
toelichting: melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: een tijdelijke bronbemaling in functie van bouwwerken
locatie: Handelslei 19
beslist op: 08/02/2021
bekendmaking loopt van: 12/02/2021 - 12/03/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021010711
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.