OMV | bronbemaling - Heideweg 23

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Jan Koninckx
toelichting: melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: een tijdelijke bronbemaling voor het aanleggen van een zwembad
locatie: Heideweg 23
beslist op: 29/03/2021
bekendmaking loopt van: 05/04/2021 - 05/05/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021046173
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.