OMV | bronbemaling - Heideweg 36

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Joy Ronny Noterman
toelichting: melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: tijdelijke bronbemaling voor het bouwen van een garage/bergplaats
locatie: Heideweg 36
beslist op: 6/15/2020
bekendmaking loopt van: 23/06/2020 - 23/07/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020073570
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.