OMV | bronbemaling - Heideweg 75

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Algemene Ondernemingen Leo Struyf en Cie
toelichting: Melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: het plaatsen van een tijdelijke bronbemaling ikv bouwwerken
locatie: Heideweg 75
beslist op: 7/13/2020
bekendmaking loopt van: 17/07/2020 -17/08/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020079086
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.