OMV | bronbemaling - Heideweg 77

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Frédéric Braeckmans
toelichting: Melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: een tijdelijke bronbemaling voor het plaatsen van twee regenwaterputten van 10.000 liter
locatie: Heideweg 77
beslist op: 5/11/2020
bekendmaking loopt van: 11/05/2020-11/06/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020053113
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.