OMV | bronbemaling - Heideweg 81

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Yannick De Ryck
toelichting: melding omgevingsproject - milieu
onderwerp: een tijdelijke bronbemaling voor het plaatsen van een infiltratie, een hemelwaterput en een septische put
locatie: Heideweg 81
beslist op: 13/12/2021
bekendmaking loopt van: 23/12/2021-23/1/2022
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021185963
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.