OMV | bronbemaling - Hoekstraat 39

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Eugenia Riellaerts
toelichting: melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: een tijdelijke bronbemaling voor het aanleggen van een zwembad
locatie: Hoekstraat 39
beslist op: 22/03/2021
bekendmaking loopt van: 25/03/2021 - 25/04/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021039431
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.