OMV | bronbemaling - Jacobslaan 121

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Geysen Ivan
toelichting: melding exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: tijdelijke bronbemaling voor de realisatie van een zwembad
locatie: Jacobslaan 121
beslist op:  09/03/2020
bekendmaking loopt van: 12/03/2020 - 11/05/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020023197
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.