OMV | bronbemaling - Kapellei 77

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Stéphane Daniel De Bot
toelichting: melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: tijdelijke exploitatie van een bronbemaling voor het plaatsen van een regenwaterput en septische put
locatie: Kapellei 77
beslist op: 6/15/2020
bekendmaking loopt van: 23/06/2020 - 23/07/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020064051
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.