OMV | bronbemaling - Karel Uytroevenlaan 38

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Frederik Aldelhof
toelichting: melding exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: Tijdelijke bronbemaling voor de aanleg van een zwembad
locatie: Ten Boslaan 15
beslist op: 10/02/2020
bekendmaking loopt van: 13/02/2020 - 14/03/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020006180
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.