OMV | bronbemaling - Kerkhoflei 113

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Werner Peeters
toelichting: melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: een tijdelijke exploitatie van een bronbemaling voor het aanleggen van een zwembad
locatie: Kerkhoflei 113
beslist op: 08/03/2021
bekendmaking loopt van: 16/03/2021 - 16/04/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021032557
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.