OMV | bronbemaling - Kerkhoflei 78

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Melissa Visser
toelichting: melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: een tijdelijke bronbemaling voor de aanleg van een zwembad
locatie: Kerkhoflei 78
beslist op: 26/04/2021
bekendmaking loopt van: 03/05/2021 - 03/06/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021069721
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.