OMV | bronbemaling - Kermisplein 3

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Wouter Meeusen
toelichting: melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: een tijdelijke bronbemaling voor de aanleg van een zwembad
locatie: Kermisplein 3
beslist op: 08/02/2021
bekendmaking loopt van: 12/02/2021 - 12/03/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021014751
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.