OMV | bronbemaling - Knodseplas 15

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Jasper Aernouts
toelichting: melding exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: Het plaatsen van een ondergrondse propaangastank met waterinhoud van 2.950 liter
locatie: Knodseplas 15
beslist op:  09/03/2020
bekendmaking loopt van: 12/03/2020 - 11/05/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020026365
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.