OMV | bronbemaling - Koekoekdreef 4

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Johan Bocklandt
toelichting: melding stedenbouwkundige handeling 
onderwerp: tijdelijke bronbemaling voor de aanleg van een zwembad
locatie: Koekoekdreef 4
beslist op:  13/01/2020
bekendmaking loopt van:  18/01/2020 - 17/02/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2019157802
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.