OMV | bronbemaling - Korte Kwikaardweg 2

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Wouter Janssens
toelichting: melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: een tijdelijke bronbemaling voor het aanleggen van een zwemvijver
locatie: Korte Kwikaardweg 2
beslist op: 29/03/2021
bekendmaking loopt van: 05/04/2021 - 05/05/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021053977
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.