OMV | bronbemaling - Kwikaard 18

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Bert Jonk
toelichting: Melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: een tijdelijke bronbemaling voor de aanleg van een zwembad
locatie: Kwikaard 18
beslist op: 12/04/2021
bekendmaking loopt van: 14/04/2021 - 14/05/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021053215
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.