OMV | bronbemaling - Kwikaard 80

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Janssens Eric
toelichting: melding exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: tijdelijke bronbemaling voor de realisatie van een zwembad
locatie: Kwikaard 80
beslist op: 16/03/2020
bekendmaking loopt van: 19/03/2020 - 18/05/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020033649
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.