OMV | bronbemaling - Medelaar 35

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Gunther Lembrechts
toelichting: melding stedenbouwkundige handeling 
onderwerp: tijdelijke bronbemaling voor de realisatie van een zwembad
locatie: Medelaar 35
beslist op:  13/01/2020
bekendmaking loopt van:  18/01/2020 - 17/02/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020000325
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.