OMV | bronbemaling - Raymond Delbekestraat 219

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Cis Van der Linden
toelichting: melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: een tijdelijke bronbemaling voor de aanleg van een zwemvijver
locatie: Raymond Delbekestraat 219
beslist op: 08/02/2021
bekendmaking loopt van: 12/02/2021 - 12/03/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021019238
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.