OMV | bronbemaling - Raymond Delbekestraat 71

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Nele Goovaerts
toelichting: Melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: een tijdelijke bronbemaling voor het plaatsen van een zwembad
locatie: Raymond Delbekestraat 71
beslist op: 12/04/2021
bekendmaking loopt van: 14/04/2021 - 14/05/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021057854
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.