OMV | bronbemaling - Rubenslaan 22

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Véronique Aertssen
toelichting: melding exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: Tijdelijke bronbemaling voor de aanleg van een zwembad
locatie: Rubenslaan 22
beslist op:  03/02/2020
bekendmaking loopt van:  08/02/2020 - 09/03/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020008027
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.