OMV | bronbemaling - Schriekbos 27

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Wim Van Tendeloo
toelichting: Melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: een tijdelijke bronbemaling voor een tijdelijke ontgraving.
locatie: Schriekbos 27
beslist op: 12/04/2021
bekendmaking loopt van: 14/04/2021 - 14/05/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021056337
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.