OMV | bronbemaling - Sinjorendreef 9

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Jean-Pierre Huyberechts
toelichting: melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: een tijdelijke bronbemaling voor het aanleggen van een zwemvijver
locatie: Sinjorendreef 9
beslist op: 29/03/2021
bekendmaking loopt van: 05/04/2021 - 05/05/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021045017
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.