OMV | bronbemaling - Sint Antoniusbaan 185

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Niels Pauwels
toelichting: melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: een tijdelijke bronbemaling voor het plaatsen van een regenwaterput van 10.000 liter
locatie: Sint Antoniusbaan 185
beslist op: 05/07/2021
bekendmaking loopt van: 12/07/2021 - 12/08/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021112301
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.