OMV | bronbemaling - Spechtendreef 9

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Luc Van Gastel
toelichting: melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: een tijdelijke bronbemaling voor het bouwen van een woning
locatie: Spechtendreef 9
beslist op: 05/07/2021
bekendmaking loopt van: 12/07/2021 - 12/08/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021112674
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.