OMV | bronbemaling - St. Antoniusbaan 99

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Geert Meekers
toelichting: melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: een tijdelijke grondbemaling voor de aanleg van een zwembad
locatie: St. Antoniusbaan 99
beslist op: 28/06/2021
bekendmaking loopt van: 05/07/2021 - 05/08/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021105736
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.