OMV | bronbemaling - Wandelweg 112

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Anja Horemans
toelichting: melding exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: een tijdelijke bronbemaling voor de aanleg van een zwemvijver
locatie: Wandelweg 112
beslist op: 16/03/2020
bekendmaking loopt van: 19/03/2020 - 18/05/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020015613
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.