OMV | bronbemaling - Wandelweg 116

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Liesbet Bruyneel en Miguel Sas
toelichting: melding exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: tijdelijke bronbemaling voor het plaatsen van een regenwaterput
locatie: Wandelweg 116
beslist op: 20/01/2020
bekendmaking loopt van:  29/01/2020 - 28/02/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020001631
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.