OMV | bronbemaling - Wandelweg 17

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Johan Van den Rul
toelichting: melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: een tijdelijke bronbemaling voor het aanleggen van een zwemvijver
locatie: Wandelweg 17
beslist op: 01/02/2021
bekendmaking loopt van: 04/02/2021 -04/03/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021007253
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.