OMV | bronbemaling - Zandstraat / Kerkstraat

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: IGM
toelichting: melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: een tijdelijke bronbemaling in het kader van nutswerken op openbaar domein
locatie: Zandstraat / Kerkstraat
beslist op: 29/03/2021
bekendmaking loopt van: 05/04/2021 - 05/05/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021050676
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.