OMV | dakkapel - Gagelaars 36

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Ines Huygen
toelichting: Aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het plaatsen van een dakkapel in het achterdakvlak van de woning
locatie: Gagelaars 36
beslist op: 12/04/2021
bekendmaking loopt van: 14/04/2021 - 14/05/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021057356
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.