OMV | dakkapel - Schriekbos 23

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Bart Van Balen en Maria Jacobs
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het plaatsen van een dakkapel in het achterste schuine dakvlak van de woning
locatie: Schriekbos 23
beslist op: 7/13/2020
bekendmaking loopt van: 17/07/2020 -17/08/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020082411
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.