OMV | dakverdieping - De Knod 59

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Yasmine Van Roosbroeck
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het plaatsen van dakvlakvensters en het herinrichten van de dakverdieping
locatie: De Knod 59
beslist op: 9/14/2020
bekendmaking loopt van: 25/09/2020 -25/10/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020110385
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.