OMV | eengezinswoning - Kruisstraat 4

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Stef Buys
toelichting: aanvraag omgevingsproject 
onderwerp: het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met gekoppelde carport en een tijdelijke bronbemaling in het kader van de bouwwerken
locatie: Kruisstraat 4 
beslist op:  03/02/2020
bekendmaking loopt van:  08/02/2020 - 09/03/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2019163541
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.