OMV | eengezinswoning - Sniederspad 88

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Hendrik Huygens
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning en het rooien van één loofboom
locatie: Sniederspad 88
beslist op: 15/03/2021
bekendmaking loopt van: 18/03/2021 -18/04/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021039308
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.