OMV | eengezinswoning - Ten Halvelaan 6

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Wiebrand Anthonissen
toelichting: Aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning en de exploitatie van een tijdelijke bronbemaling
locatie: Ten Halvelaan 6
beslist op: 20/12/2021
bekendmaking loopt van: 27/12/2021- 27/01/2022
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021175457
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.