OMV | exploitatie WZC - Kermisplein 9

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Emmaüs

toelichting: Melding omgevingsproject - Milieu
onderwerp: de exploitatie van een woon- en zorgcentrum
locatie: Kermisplein 9
beslist op: 20/12/2021
bekendmaking loopt van: 27/12/2021- 27/01/2022
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021192089
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.