OMV | functiewijziging - Kerkstraat 17, Kerkstraat 19

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Kris Boeckmans
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: een functiewijziging voor de gedeeltelijke inrichting van de woning als espressobar met winkelgedeelte
locatie: Kerkstraat 17, Kerkstraat 19
beslist op: 26/04/2021
bekendmaking loopt van: 03/05/2021 - 03/06/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021059849
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.