OMV | functiewijziging - Oostmallebaan 87

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Bart Ameye
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: regularisatie functiewijziging van eengezinswoning naar kantoor
locatie: Oostmallebaan 87
beslist op: 11/01/2021
bekendmaking loopt van: 14/01/2021 - 14/02/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020153789
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.