OMV | fytokast - Olmenlei 12

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Emmanuel De Swert
toelichting: melding exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: Opslag van pesticiden in een gesloten fytokast.
locatie: Olmenlei 12
beslist op: 06/04/2020
bekendmaking loopt van: 09/04/2020 – 08/06/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020043479
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.