OMV | garage / carport - Medelaar 108

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Tony Vanderhaegen
toelichting: aanvraag omgevingsproject 
onderwerp: het bouwen van een carport
locatie: Medelaar 108
beslist op:  13/01/2020
bekendmaking loopt van:  18/01/2020 - 17/02/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2019143698
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.