OMV | garage - Heideweg 36

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Joy Noterman
toelichting: aanvraag omgevingsproject 
onderwerp: het bouwen van een garage/berging
locatie: Heideweg 36
beslist op:  09/03/2020
bekendmaking loopt van: 12/03/2020 - 11/05/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020020420
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.