OMV | garage - Heybleukenstraat 2

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Lieve De Smedt
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het aanbouwen van een garage aan de linker zijgevel van de woning
locatie: Heybleukenstraat 2
beslist op: 15/03/2021
bekendmaking loopt van: 18/03/2021 -18/04/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021025605
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.