OMV | garage - Zonnebloemlaan 6

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Johan Maria Smits
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het aanbouwen van een garage/tuinberging aan de linkerzijde van de woning
locatie: Zonnebloemlaan 6
beslist op: 01/02/2021
bekendmaking loopt van: 04/02/2021 -04/03/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021003286

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.