OMV | gevels - Wandelweg 46

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Kan Sa Ferreira De Silva
toelichting: aanvraag omgevingsproject 
onderwerp: het kaleien van gevels, het aanbrengen van een houten gevelbekleding en het aanpassen van de ramen in de voorgevel
locatie: Wandelweg 46
beslist op:  20/01/2020
bekendmaking loopt van:  29/01/2020 – 28/02/2020
projectnummer: OMV_2020003615
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.