OMV | grondwaterbemaling - De Knod 89

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Hans Gevers
toelichting: melding exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: grondwaterbemaling
locatie: De Knod 89
beslist op:  03/02/2020
bekendmaking loopt van:  08/02/2020 - 09/03/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020009966
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.