OMV | het houden van dertig reptielen en amfibieën - Zoerselsteenweg 15

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Bouwprojecten BVBA
toelichting: melding exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: het houden van dertig reptielen en amfibieën
locatie: Zoerselsteenweg 15
beslist op: 17/02/2020
bekendmaking loopt van: 28/02/2020 - 29/04/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020020225
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.