OMV | hondenopvang / trimsalon - Gagelaars 27

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Els Brosens
toelichting: melding stedenbouwkundige handeling 
onderwerp hondenopvang (max. 10 honden) en trimsalon
locatie: Gagelaars 27
beslist op:  13/01/2020
bekendmaking loopt van:  18/01/2020 - 17/02/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2018108141
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.